2024-02-22 03:36 (GMT+8)

CÁCH THỨC CHUYỂN TIỀN

Làm thế nào để tôi chuyển khoản?

Bấm chọn "Chuyển Khoản" sau khi đăng nhập. Sau đó bạn sẽ thấy Ví chính và cách ví khác như : PT Club, AG Club và nhiều mục khác. Để chơi các trò chơi bạn mong muốn, bạn phải chuyển tiền từ "Ví chính" sang " Ví sản phẩm". Và nếu bạn muốn rút tiền, bạn cần chuyển từ " Ví sản phẩm" của mình sang "Ví chính".